Beschut Werken

Het is bij ons mogelijk om deel te nemen aan het Beschut Werken. Dit betekent dat iemand arbeidsmatig ingezet wordt en hiervoor een salaris krijgt.

Wil je hieraan deelnemen dan dient er contact opgenomen te worden met Gemeente en UWV. Deze geven na een persoonlijk gesprek en onderzoek een verklaring af dat je arbeidsgeschikt bent voor een bepaald percentage. Vervolgens kun je je aanmelden bij ons en gaan we kijken of we samen een passend traject op kunnen zetten.