Thuisondersteuning voor jeugd en gezin

Binnen ons aanbod thuisondersteuning zijn diverse mogelijkheden:

 

1   Ondersteuning van de jeugdige en of het gezin.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt 1 of 2 maal per week de jeugdige/ het gezin thuis bezocht door een van onze thuisondersteuners. Samen met de jeugdige en of het gezin wordt een plan opgesteld met doelen waar komende periode aan wordt gewerkt. Dit kan op het gebied van zelfstandigheid en zelfvertrouwen liggen maar ook gaan over communicatie, veiligheid en opvoeding. Er worden verschillende interventies ingezet die gericht zijn op de bestaande hulpvragen .

2. Dagbesteding/logeren in combinatie met thuisondersteuning 1 of 2 maal per week

Een mooie combinatie van dagbesteding/logeren op onze lokatie en ondersteuning thuis. Er wordt hierdoor van twee kanten aan doelen gewerkt waardoor doelen sneller en beter behaald kunnen worden. De basis wordt gelegd op lokatie; zelfvertrouwen, persoonlijk welbevinden, ontspanning, samenwerken, sociale vaardigheden, gevoel van veiligheid en acceptatie. Hierdoor ontstaat de basis om verder te ontwikkelen. Dit kunnen we in de thuissituatie bewerkstelligen. Hier kan dan bv gewerkt worden aan competenties en vaardigheden die nodig zijn om nog zelfstandiger en zelfverzekerder te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Er wordt gelijktijdig gestart met dagbesteding/logeren en thuisondersteuning omdat een goede basis onontbeerlijk is voor datgene wat in de thuissituatie wordt getraind.

3. IAG |(Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling)

Dit is een intensief gefaseerd behandeltraject. De IAG hulpverlener komt 2x per week langs. Er wordt mogelijk opvoedingsondersteuning en psycho-educatie aangeboden en de focus ligt op het hele systeem. Er wordt met en door alle betrokkenen aandacht besteedt aan de hulpvragen. Veiligheid, interactie en communicatie zijn een belangrijk onderdeel. Het doel is dat de jongere (-n) thuis kunnen blijven wonen en dat er bij iedereen weer voldoende draagkracht ontstaat om de toekomst weer samen aan te kunnen.

 

Het kan zijn dat een gezin of gezinslid langer of zelfs permanent ondersteuning thuis nodig heeft. Dat is mogelijk na afstemming met hulpverlener en verwijzende instantie.

Respectvol, Oplossingsgericht, Afstemmen en Aansluiten
Transparant, Vasthoudend

Meer informatie op onze pagina ‘Jeugd- en gezinsondersteuning