Werkwijze

Na een rondleiding op de boerderij wordt een afspraak gemaakt om eens te proefdraaien. Dit kan een hele of halve dag zijn. Vervolgens wordt gekeken of iemand verder wil in dit traject en op welke dagen. Afhankelijk van de leeftijd en diagnose wordt een passende groep en begeleider gekozen.

Voor volwassenen en scholieren worden individuele doelen opgesteld naar leeftijd, behoefte en interesse. Deze worden periodiek geëvalueerd en dan eventueel bijgesteld. Er is veel overleg met begeleiders, therapeuten en natuurlijk de ouders / verzorgers van de deelnemers.