Jeugd- en gezinsondersteuning

Vanuit it Wolwezen bieden wij gezinsondersteuning en begeleiding en coaching van jongeren. Zijn er problemen omtrent opvoeding en of omgang met elkaar of met de jongere? Is er sprake van een situatie die zorgt voor instabiliteit in het gezin? Wij staan klaar om samen met de jongere en ouders/verzorgers aan de slag te gaan.

Wij komen bij het gezin thuis. Met de jongere en ouders/verzorgers werken we aan vaardigheden en competenties die toegepast kunnen worden in de thuissituatie of verlenen ondersteuning bij het aanleren van bepaalde vaardigheden. Ook bieden we hulp bij opvoeden en ondersteunen we bij de dagelijkse gang van zaken in een gezin. Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodes en interventies vanuit de IAG.

Verandering is onvermijdelijk!

Bij gezinsbegeleiding streven we naar het vergroten van vaardigheden bij de jongere, vergroten van opvoedvaardigheden van ouders en verzorgers, het verminderen van gedragsproblemen bij jongeren en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin en de jongere. De intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en de situatie en varieert van 1 keer per week tot 3 keer per week.

Respectvol, Positief, Activerend, Afstemmen,
Openheid, Transparant, Vasthoudend

Meer weten? Neem contact met ons op.