Nieuwe website online

In een steeds veranderende zorgomgeving wil het Wolwêzen niet achterblijven. Met de vernieuwde website kan beter worden ingespeeld op die veranderingen. Meer mogelijkheden voor nieuws en actualiteiten en ruimte voor het presenteren van ontwikkelingen op het Wolwêzen. Kortom, ontdek je eigen leven bij It Wolwêzen; leren-werken-wonen