Begeleid wonen

Beschermd wonen Fase 1

Jongeren vanaf 18 jaar kunnen deelnemen aan het Begeleid Wonen op onze boerderij. Hiervoor zijn vier ruime kamers beschikbaar en er wordt gewerkt volgens een individueel plan. Dit houdt in dat er goed bekeken wordt welke hulp en begeleiding de jongere nodig heeft en op basis daarvan wordt een plan opgesteld.

Er wordt gewerkt aan:

  • Zelfstandigheid
  • Zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Hygiëne
  • Sociale en communicatieve vaardigheden
  • Planning maken

Er zijn 2 vaste begeleiders zodat de jongere (zelf-)vertrouwen en zelfstandigheid maximaal kan ontplooien.  Er wordt regelmatig overleg gepleegd en geëvalueerd met de jongere en/of de ouders/verzorgers zodat er tijdig bijgesteld kan worden en iedereen op de hoogte is.

Jongeren leren stapsgewijs de dag te structureren, eten te koken, op te ruimen, de was te doen, om te gaan en rekening te houden met anderen, planning van bv huiswerk of ander werk enz.

Begeleiders maken aan het einde van de dag een kort evaluatieverslagje voor de andere begeleider zodat er een goede overdracht plaatsvindt.

Beschermd wonen Fase 2

                              
Nadat jongeren zich in fase 1 hebben bewezen volgt de stap naar “het uit huis gaan”. Letterlijk gaan de jongeren uit het hoofdgebouw naar een zelfstandige woonunit op het terrein.  Onder toezicht (24/7) worden deze deelnemers verder klaargestoomd voor een nog zelfstandiger leven in hun eigen huisje. Ook hier wordt gewerkt volgens een individueel hulpplan en wordt gekeken waar hulp nodig is.

Begeleid wonen Fase 3

In fase 3 is sprake van veel zelfstandigheid met enige ondersteuning en controle van de begeleiders. Deelnemers doen zelf boodschappen en zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun woning. De begeleiders komen afhankelijk van de behoefte van de deelnemer ondersteunen. Er wordt uiteraard geeevalueerd en het plan wordt ontwikkeld met als doel een zo hoog mogelijk nivo van zelfstandigheid te bereiken.