Uitgangspunten

De basis voor een zinvol verblijf op it Wolwêzen zijn een aantal simpele regels en activiteiten waarvan wij van iedereen vragen die na te leven.

  1. De deelnemers dienen in staat te zijn minimaal  1 dagdelen aanwezig te zijn.
  1. De deelnemers moeten, naar vermogen, streven naar, een maximale persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de boerderij. Hierdoor wordt zelfontplooiing gestimuleerd waardoor het zelfvertrouwen kan groeien.
  1. Er wordt naar gestreefd de activiteiten zodanig aan te passen dat de capaciteiten van de deelnemers volledig benut kunnen worden en de activiteiten voornamelijk door de cliënten kunnen worden uitgevoerd. Taken en werkzaamheden van de begeleiding zijn ondersteunend en adviserend.
  1. De cliënten en begeleiders dienen zich aan de regels van het bedrijf te houden om op deze wijze een zo goed mogelijk verlopende samenwerking te bewerkstellingen en veiligheid en gezondheid voor zowel mens als dier te waarborgen.
  1. De cliënten worden dagelijks betrokken bij het opstellen van het werkplan. Voor alle werkzaamheden wordt een specifiek beleidsplan opgesteld zodat voor iedereen binnen de zorginstelling duidelijk is wat er de komende tijd moet gebeuren.
  1. Er worden strikte maatregelen genomen omtrent veiligheid en bescherming van de gezondheid. Wij verwachten van deelnemers en ouders/verzorgers dat zij ons hieraan meewerken.
  1. Er zal in de werkzaamheden geen of zo weinig mogelijk piekbelasting zijn voor de cliënten. Gezien de invloeden van de jaargetijden is dit echter niet voor 100% te vermijden.
  1. Er zijn vele verschillende activiteiten die gedaan moeten worden. Een ieder kan dus werkzaamheden doen die bij hem of haar passen.
  1. De werkzaamheden zijn routinematig doch steeds aantrekkelijk voor de deelnemers omdat er steeds weer kleine veranderingen kunnen zijn.