DAGBESTEDING PLUS

Wij bieden op ons bedrijf de cliënten de kans om naar een baan of beschut werk toe te werken.  

It Wolwêzen

Dagbesteding Plus

Wij bieden op ons bedrijf de cliënten de kans om naar een baan of beschut werk toe te werken. Wij noemen dit dagbesteding plus. Er wordt getraind op werknemersvaardigheden zoals; collegialiteit, op tijd komen, samenwerken, werktempo, communicatie met leidinggevende, alles opruimen na je werk etc. Er wordt tevens coaching geboden bij de overstap naar werk of beschut werk.

Wij bieden op het bedrijf ook beschutte werkplekken als vervolgtraject op de dagbesteding plus. Dit vindt voornamelijk op Kramer melkveebedrijf plaats.

It Wolwêzen

Waar bent u naar op zoek?

We kunnen vanuit It Wolwêzen helpen op het gebied van leren werken, leren wonen en leren leven. Maak uw keuze hier onder om meer informatie te krijgen.

Leren werken

In een vertrouwde, veilige omgeving werken aan competenties en vaardigheden.

$

Leren wonen

Bij It Wolwêzen bieden we mensen in een vertrouwde en veilige omgeving te groeien.

$

Leren leven

Zijn er problemen omtrent opvoeding en of omgang met elkaar of met de jongere?

$

Contact

Wilt u meer weten over It Wolwêzen en de mogelijkheden, neem gerust contact op.

$

Wij dagen je uit en werken samen met jou, in een
veilige, vertrouwde omgeving.