Uitgangspunten

De basis voor een zinvol verblijf op It Wolwêzen zijn een aantal simpele regels en uitgangspunten.

It Wolwêzen

Uitgangspunten

De basis voor een zinvol verblijf op It Wolwêzen zijn een aantal simpele regels en uitgangspunten waarvan wij van iedereen vragen die na te leven.

  1. Deelnemers dienen in staat te zijn minimaal 1 dagdelen aanwezig te zijn.
  2. De deelnemers moeten, naar vermogen, streven naar een maximale persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de boerderij. Hierdoor wordt zelfontplooiing gestimuleerd waardoor het zelfvertrouwen kan groeien.
  3. It Wolwêzen is niet geschikt voor mensen in een rolstoel of mensen die verpleegkundige handelingen behoeven.
  4. Er wordt naar gestreefd de activiteiten zodanig aan te passen, zodat de capaciteiten van de deelnemers volledig benut kunnen worden en de activiteiten voornamelijk door de deelnemers kunnen worden uitgevoerd. Taken en werkzaamheden van de begeleiding zijn ondersteunend en adviserend.
  5. De deelnemers en begeleiders dienen zich aan de regels van het bedrijf te houden om op deze wijze een zo goed mogelijk verlopende samenwerking te bewerkstellingen en veiligheid en gezondheid voor zowel mens als dier te waarborgen.
  6. De deelnemers worden dagelijks betrokken bij het opstellen van het werkplan. Voor alle werkzaamheden wordt een specifiek beleidsplan opgesteld zodat voor iedereen binnen de zorginstelling duidelijk is wat er de komende tijd moet gebeuren.
  7. Er worden strikte maatregelen genomen omtrent veiligheid en bescherming van de gezondheid. Wij verwachten van deelnemers en ouders/verzorgers dat zij hieraan meewerken.
  8. Er zal in de werkzaamheden geen of zo weinig mogelijk piekbelasting zijn voor de deelnemers. Gezien de invloed van de jaargetijden is dit echter niet voor 100% te vermijden.
  9. Er zijn vele verschillende werkzaamheden die gedaan moeten worden. Iedereen kan dus werkzaamheden doen die bij hem of haar passen.
  10. De werkzaamheden zijn routinematig doch steeds aantrekkelijk voor de deelnemers omdat er steeds weer kleine veranderingen kunnen zijn.

It Wolwêzen

Waar bent u naar op zoek?

We kunnen vanuit It Wolwêzen helpen op het gebied van leren werken, leren wonen en leren leven. Maak uw keuze hier onder om meer informatie te krijgen.

Leren werken

In een vertrouwde, veilige omgeving werken aan competenties en vaardigheden.

$

Leren wonen

Bij It Wolwêzen bieden we mensen in een vertrouwde en veilige omgeving te groeien.

$

Leren leven

Zijn er problemen omtrent opvoeding en of omgang met elkaar of met de jongere?

$

Contact

Wilt u meer weten over It Wolwêzen en de mogelijkheden, neem gerust contact op.

$

Wij dagen je uit en werken samen met jou, in een
veilige, vertrouwde omgeving.