Methodieken

Wij werken oplossingsgericht en contextueel. Iedere situatie is anders en vergt een brede kijk en aanpak.

It Wolwêzen

Methodieken

Wij werken oplossingsgericht en contextueel. Iedere situatie is anders en vergt een brede kijk en aanpak. We betrekken het systeem om de client heen waar mogelijk ook in het proces. We nemen een coachende of begeleidende rol aan zodat de client de regie behoudt over het eigen leven.  

Het 8 fasen model 

Het 8-fasenmodel is een krachtgericht begeleidingstraject waarin de leefgebieden die voor iedereen van belang zijn centraal staan: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. De methode ontleent haar naam aan de acht fasen in het begeleidingsproces: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase kent specifieke doelen en werkwijzen om de kracht van de cliënt te versterken. De vier fasen in het midden vormen de kern: het inventariseren van krachten en werken aan inspirerende begeleidingsdoelen. Het model brengt sterke punten in beeld en laat cliënten doelgericht werken aan hun toekomst 

Geef me de vijf  (C. de Bruin)  

Een methode die gebruikt wordt voor mensen met autisme maar welke ook zeker voor andere personen met een hulpvraag geschikt is. Rust, structuur, positief contact en duidelijkheid biedt voor iedereen houvast. Problemen oplossen en ontwikkeling stimuleren.

It Wolwêzen

Waar bent u naar op zoek?

We kunnen vanuit It Wolwêzen helpen op het gebied van leren werken, leren wonen en leren leven. Maak uw keuze hier onder om meer informatie te krijgen.

Leren werken

In een vertrouwde, veilige omgeving werken aan competenties en vaardigheden.

$

Leren wonen

Bij It Wolwêzen bieden we mensen in een vertrouwde en veilige omgeving te groeien.

$

Leren leven

Zijn er problemen omtrent opvoeding en of omgang met elkaar of met de jongere?

$

Contact

Wilt u meer weten over It Wolwêzen en de mogelijkheden, neem gerust contact op.

$

Wij dagen je uit en werken samen met jou, in een
veilige, vertrouwde omgeving.