Kwaliteit

Bij It Wolwêzen vinden we kwaliteit erg belangrijk. We streven ernaar aan de kwaliteitseisen van Landbouw en Zorg te voldoen.

It Wolwêzen

Kwaliteit

Bij It Wolwêzen vinden we kwaliteit erg belangrijk. We streven ernaar aan de kwaliteitseisen van Landbouw en Zorg te voldoen. Dat betekent dat de uitvoering van de zorg maar ook reflectie en bijstelling erg belangrijk zijn. We hanteren hiervoor de Plan-Do-Check-Act cirkel.

Keurmerken en certificeringen

Voor het  borgen van de kwaliteit worden verschillende keurmerken en certificeringen behaald en regelmatig getoetst.

‘Kwaliteit laat je zien’

Het keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg heet ‘kwaliteit laat je zien’. Dit keurmerk is vergelijkbaar met het ISO keurmerk, maar is meer toegespitst op de zorgboerderij zelf. Wij dragen het keurmerk Landbouw en Zorg voor het zorggedeelte van ons bedrijf.

Het keurmerk zegt iets over de professionaliteit en opleidingsniveau van de medewerkers, de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan, de aanwezigheid van een medezeggenschapsregeling voor cliënten, de gezondheid van de dieren, veiligheid van de zorgomgeving, zorgplansystematiek, klachtenreglement, aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, etc.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

It Wolwêzen legt ieder jaar de landelijk ontwikkelde kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ter beoordeling voor aan de Federatie Landbouw en Zorg. Elk jaar dienen wij ons jaarverslag in bij de Federatie Landbouw en Zorg. Iedere drie jaar vindt er een audit plaats. De tevredenheid van de deelnemers over de geleverde diensten wordt jaarlijks getoetst middels een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek.

Erkend leerbedrijf Calibris

Wij zijn gecertificeerd opleider voor stagiaires die het vak van begeleiding in willen van zorg en welzijn

Erkend leerbedrijf

It Wolwêzen is erkend leerbedrijf op het gebied van de sectoren entree, voedsel, natuur en leefomgeving en zorg en welzijn. Wij  bieden stageplekken voor studenten van diverse MBO en HBO opleidingen.

Pro(t)action

Ken de arbeidsomstandigheden op ons werk, want dan weet je wat er speelt en waar wat verbeterd kan worden.

Zoönosen verantwoord bedrijf

Wij nemen maatregelen om dierziekten te voorkomen en de kans op besmettingen te verkleinen. Dit in samenwerking met de dierenartsen van het bedrijf.

Audits

Er vindt 5 keer per jaar een audit van verschillende keurmerken plaats. Dit om ieder jaar te toetsen of It Wolwezen nog steeds aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Professionele registratie

Ons team bestaat uit begeleiders, praktijkbegeleiders, docenten en een gedragswetenschapper. Wij hebben meer expertise op aanvraag beschikbaar. Wij steken veel tijd in opleiding en training van onze mensen. Vandaar dat It Wolwêzen ook beschikt over een professionele SKJ registratie voor jeugd- en gezinsprofessionals (hét onafhankelijk beroepsregister voor jeugdprofessionals). Daarnaast staan al onze jeugdzorgverleners (MBO4) op het MBO-Registerplein geregistreerd.

It Wolwêzen

Waar bent u naar op zoek?

We kunnen vanuit It Wolwêzen helpen op het gebied van leren werken, leren wonen en leren leven. Maak uw keuze hier onder om meer informatie te krijgen.

Leren werken

In een vertrouwde, veilige omgeving werken aan competenties en vaardigheden.

$

Leren wonen

Bij It Wolwêzen bieden we mensen in een vertrouwde en veilige omgeving te groeien.

$

Leren leven

Zijn er problemen omtrent opvoeding en of omgang met elkaar of met de jongere?

$

Contact

Wilt u meer weten over It Wolwêzen en de mogelijkheden, neem gerust contact op.

$

Wij dagen je uit en werken samen met jou, in een
veilige, vertrouwde omgeving.