BEGELEID WONEN

Vanaf 18 jaar kunnen jongeren in aanmerking komen voor een begeleid wonen traject op onze boerderij.

It Wolwêzen

Begeleid wonen

Vanaf 18 jaar kunnen jongeren in aanmerking komen voor een begeleid wonen traject op onze boerderij. Er wordt gewerkt met een individueel plan waarbij gekeken wordt naar welke hulp en begeleiding de jongere nodig heeft.  We onderscheiden 3 fases bij begeleid wonen:

Fase 1: Kamertraining: Beschermd Wonen. 24/7

Deelnemers beschikken over een kamer in de boerderij. Ze leren, onder deskundige begeleiding, voor zichzelf te zorgen. Wat is belangrijk als ik op mezelf woon en hoe ga ik daarmee om?

Fase 2: Appartement op het terrein van It Wolwezen: Beschermd Wonen. 24/7

Bij de volgende stap krijgen deelnemers de beschikking over een “zelfstandig” appartementje op het erf van de boerderij. Ze krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en begeleiding op de algehele gang van zaken met specifieke ondersteuning waar nodig.

Fase 3: Appartement in de omgeving van It Wolwezen: Begeleid Wonen; begeleiding naar individuele behoefte en indicatie

In de meest zelfstandige vorm van wonen, die wij aanbieden, krijgen deelnemers beschikking over een appartementje in de omgeving. Overdag kunnen zij meedraaien in de dagbesteding, een opleiding volgen of elders werken. ’s Avonds komt de begeleiding kijken hoe het gaat, medicatie verstrekken en bied, waar nodig, ondersteuning.

Beschermd wonen Fase 1

Jongeren leren stapsgewijs de dag te structureren, eten te koken, op te ruimen, de was te doen, om te gaan en rekening te houden met anderen, planning van bijv. huiswerk of ander werk.

Er wordt gewerkt aan: Zelfstandigheid, Zelfvertrouwen, Verantwoordelijkheid, Hygiëne, Planning, en Sociale en communicatieve vaardigheden.

Er zijn 2 vaste begeleiders, zodat de jongere het (zelf-)vertrouwen en zelfstandigheid maximaal kan ontplooien. Er wordt regelmatig overleg gepleegd en geëvalueerd met de jongere en/of de ouders/verzorgers zodat er tijdig bijgesteld kan worden en iedereen op de hoogte is.

Begeleiders maken aan het einde van de dag een kort evaluatieverslagje voor de andere begeleider zodat er een goede overdracht plaatsvindt.

Beschermd wonen Fase 2

Nadat jongeren zich in fase 1 hebben bewezen volgt de stap naar “het uit huis gaan”. Letterlijk gaan de jongeren uit het hoofdgebouw naar een zelfstandige woonunit op het terrein met eigen keuken, slaapkamer, woonkamer en sanitair.  Onder toezicht (24/7) worden deze deelnemers verder klaargestoomd voor een nog zelfstandiger leven in hun eigen huisje. Ze krijgen meer verantwoordelijk voor bv boodschappen en het onderhouden van het appartementje. Ook hier wordt gewerkt volgens een individueel hulpplan en wordt gekeken waar hulp nodig is.

Begeleid wonen Fase 3

In fase 3 is sprake van veel zelfstandigheid met enige ondersteuning en controle van de begeleiders. Deelnemers doen zelf boodschappen en zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van hun woning. De begeleiders komen afhankelijk van de behoefte van de deelnemer ondersteunen. Er wordt uiteraard geëvalueerd en het plan wordt ontwikkeld met als doel een zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid te bereiken.

It Wolwêzen

Waar bent u naar op zoek?

We kunnen vanuit It Wolwêzen helpen op het gebied van leren werken, leren wonen en leren leven. Maak uw keuze hier onder om meer informatie te krijgen.

Leren werken

In een vertrouwde, veilige omgeving werken aan competenties en vaardigheden.

$

Leren wonen

Bij It Wolwêzen bieden we mensen in een vertrouwde en veilige omgeving te groeien.

$

Leren leven

Zijn er problemen omtrent opvoeding en of omgang met elkaar of met de jongere?

$

Contact

Wilt u meer weten over It Wolwêzen en de mogelijkheden, neem gerust contact op.

$

Wij dagen je uit en werken samen met jou, in een
veilige, vertrouwde omgeving.