KLACHTEN?

De medewerkers van It Wolwezen doen hun werk met grootst mogelijke zorgvuldigheid.

It Wolwêzen

Klantenprocedure

Klachten en Geschillen

De medewerkers van It Wolwezen doen hun werk met grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat u als ouder/verzorger of deelnemer ontevreden bent over de zorgverlening /  opvang van uzelf of uw kind, over de dienstverlening of over de zakelijke afhandeling.

Heb je een klacht, wat kan je dan doen?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken en u bent vrij om te kiezen.

Stap 1: bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. U hebt deze ontvangen toen u op de zorgboerderij bent begonnen en deze staat op de website van de zorgboerderij. https://wolwezen.nl/it-wolwezen/klachtenprocedure/

Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin. Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee. Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwenspersoon is er voor u en uw belang.

G Veenstra

wolkom@wolwezen.nl
06-40469072

Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

M Wouters

wolkom@wolwezen.nl
06-31083171

Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder. Zie http://www.akj.nl voor meer informatie

of Bel 088 555 1000

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie kijk op https://www.iar.nl/klachtencommissie/

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief: Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief; de naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient; Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt; De reden waarom je hier een klacht over hebt; Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de klachtencommissie. De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren. Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181. De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

Stap 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg kijk op:

https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims. Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg. Vermeld in de brief: Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief; De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt; Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil; Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen.

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de geschillencommissie. De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

Wil je meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.

It Wolwêzen

Waar ben je naar op zoek?

We kunnen je vanuit It Wolwêzen helpen op het gebied van leren werken en leren wonen. Maak je keuze hier onder om meer informatie te krijgen.

Leren werken

Wil jij leren werken, zodat je later beter voor jezelf kan zorgen?

$

Leren wonen

Wil je op jezelf leren wonen? Op boerderij It Wolwêzen bieden we de mogelijkheid.

$

Contact

Weet je nog niet precies wat je wil, neem gerust contact op met It Wolwêzen.

$

Wij dagen je uit en werken samen met jou, in een
veilige, vertrouwde omgeving.