Bij It Wolwezen werken we al jaren met het keurmerk Kwaliteit laat je zien! Ook wordt dit regelmatig getoetst en vinden er audits plaats om te kijken of It Wolwezen de kwaliteit op de juiste manier borgt.

Het keurmerk Kwaliteit laat je zien! is er speciaal voor de zorglandbouw. Houders van het Kwaliteit laat je zien! keurmerk werken hiervoor met de KwApp, een app die zorgboeren helpt om hun kwaliteit ieder jaar opnieuw te verbeteren.

Doordat It Wolwezen met kwetsbare mensen werkt is het erg zinvol om naar instanties te laten zien dat je zeer bewust omgaat met kwaliteit. Een kwaliteitskeurmerk helpt ook om aan de zorgvragers, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.