In Augustus zijn er een aantal nieuwe appartementen in gebruik genomen die op het erf staan van It Wolwezen. Met deze nieuwe compleet zelfstandige units kunnen jongeren zich in een veilige omgeving voorbereiden naar zelfstandig wonen.

Met de komst van nieuwe appartementen kunnen we een aantal jongeren weer een goede basis bieden voor de toekomst. Het zijn allemaal mensen met enige vorm van perspectief en ze zijn allemaal gemotiveerd om uiteindelijk op positieve wijze deel te nemen aan de maatschappij. Ze verdienen zeker een mooie plek om zich te ontwikkelen.