Bij It Wolwêzen vinden we kwaliteit erg belangrijk. We streven ernaar aan de kwaliteitseisen van Landbouw en Zorg te voldoen. Dat betekent dat de uitvoering van de zorg maar ook reflectie en bijstelling erg belangrijk zijn. We hanteren hiervoor de Plan-Do-Check-Act cirkel.